Waarderingsmethoden

Het waarderen van een bedrijf (bedrijfswaardering) is het bepalen van de objectieve waarde van een bedrijf op een zeker moment, oftewel de “fair market value”. Dit is de feitelijke prijs die verkregen zou worden op de economische markt in de veronderstelling dat noch de koper, noch de verkoper onder druk staat en dat beide partijen kennis hebben van de relevante feiten en marktcondities van dat moment. Om de waarde te bepalen van een onderneming bestaan verschillende waarderingsmethoden. Analisten van banken of financiële instellingen bepalen de waarde van aandelen op de aandelenmarkten aan de hand van waarderingsmethoden. De waarde van een bedrijf op een zeker moment is van belang bij de overdracht van aandelen. Op het moment dat u een bedrijfsoverdracht (bedrijfsverkoop, bedrijfsovername, Management Buy-In, Management Buy-Out) overweegt, komt direct de vraag naar voren: wat is het bedrijf waard?

Methoden van bepaling bedrijfswaarde

Er zijn talrijke theorieën en methoden om de waarde van een onderneming vast te stellen. De meest gebruikte zijn:

  • Verbeterde rentabiliteitswaarde methode
  • Intrinsieke waarde methode
  • Waarde op basis van koers/winst-verhoudingen
  • Discounted Cash Flow (DCF)

Bij de keuze van een waarderingsmethode is ervaring met bedrijfsoverdrachten en -overnames van toegevoegde waarde. De waardering van een bedrijf is de start, maar uiteindelijk gaat het om de te betalen/ontvangen prijs.

Verbeterde rentabiliteitswaarde methode

De rentabiliteitswaarde is gelijk aan de contante waarde van de gemiddelde mogelijke toekomstige nettowinst (gebaseerd op grond van historische winsten minus afschrijvingen, incidentele lasten/baten en voorzieningen/reserveopbouw).  Hoewel de winst contant wordt gemaakt tegen een bepaald risicoprofiel van de branche/onderneming is het nadeel dat een aantal componenten in deze berekening niet wordt meegenomen. Zo wordt met de verbeterde rentabiliteitswaarde methode bijvoorbeeld geen rekening gehouden met grote investeringen in vaste activa of werkkapitaal.

Intrinsieke waarde methode

De intrinsieke waarde is de actuele economische waarde van bezittingen minus de economische waarde van de schulden. Deze methode gaat niet uit van de winstgevendheid van de onderneming in de toekomst. Noch worden langlopende contracten meegenomen.

Waarde op basis van koers/winst-verhoudingen

Alleen indien een bedrijf qua activiteiten, opbouw en marktprofiel kan worden vergeleken met beursgenoteerde ondernemingen is een waardebepaling op basis van koers/winstverhouding mogelijk. In dat geval zal de k/w-verhouding van de vergelijkbare beursfondsen als uitgangspunt dienen.

DCF methode (Discounted Cash Flow methode)

De Discounted Cash Flow methode gaat uit van de verwachte kasstromen die het bedrijf in de toekomst zal genereren. Onder verwachte kasstromen worden verstaan de liquide middelen die jaarlijks beschikbaar komen om aflossing of dividenduitkeringen uit te keren (winst + afschrijvingen – netto investeringen in werkkapitaal en vaste activa). Bij de DCF methode heeft de winstbepaling geen invloed op de berekende waarde. Er wordt immers gekeken naar de kasstromen (en dus niet naar de winsten) die worden verdisconteerd tegen een rendementseis. Dit is de rendementseis die een koper stelt als hij een bepaalde onderneming wil kopen. Met andere woorden: binnen hoeveel jaar wil hij zijn geld terugverdienen. Hoe hoger het risicoprofiel, des te hoger de rendementseis en des te lager de waarde. Overigens is dit risicoprofiel voor iedere onderneming verschillend. Het grote probleem bij de DCF methode is de betrouwbaarheid van de geprognosticeerde kasstroom. Hoe verder er in de toekomst voorspeld moet worden, hoe onzekerder de uitkomst wordt.

Bereken uw bedrijfswaarde

Begint u als ondernemer aan het proces van uw opvolging, dan stelt u zich ongetwijfeld de vraag: ‘wat is mijn bedrijf eigenlijk waard?’ Toch wel handig om te weten, bijvoorbeeld vanwege uw oudedagvoorziening.

Bedrijfswaarde: vele factoren

Nu is het geen makkelijk te beantwoorden vraag. Er zijn heel veel methoden om de waarde te bepalen. Daarnaast is het zo dat prijs en waarde vrijwel nooit gelijk zijn.

Globale waarde-indicatie

Graag bieden wij u de mogelijkheid vrijblijvend de waarde (binnen een bepaalde bandbreedte) van uw bedrijf vast te stellen. U kunt daartoe een kosteloze afspraak maken waarin wij u vertellen aan welke waarde u kunt denken. Wilt u een exacte waardebepaling dan maken wij graag een offerte.

Maak nu kennis met het CvB

Bedrijfsoverdracht is mensenwerk en specifieke kennis en ervaring is noodzakelijk om gestelde doelen te bereiken. Vrijwel alle disciplines die nodig zijn in het proces van bedrijfs­overdracht zijn bij het CvB aanwezig. Dat is handig maar ook kostenefficiënt.

In 7 stappen naar een effectieve verkoop
Download het handboek

Tijd voor bedrijfsoverdracht? U staat hier niet alleen voor. Graag nodigen wij u uit voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Of vul onderstaand formulier in en maak kennis met onze adviseurs.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Ondernemers doen graag zaken met ons omdat we...

Over kennis en kunde beschikken

Een totaal aanpak bieden

Ervaren en betrokken zijn

Transparant en open zijn

Een groot netwerk hebben

Maak kennis

Neem contact op met het CvB voor een vrijblijvende kennismaking. Bel of vul het contactformulier in.

Contactformulier

Ook interessant

Handige downloads

Krijg antwoord op al jouw vragen van ervaren overnameadviseurs.

Wat onze klanten zeggen

Tandarts wil na ruim dertig jaar af van het ondernemerschap. Maar hij vindt tandarts nog steeds het mooiste beroep dat er is. Na een uitgebreid vooronderzoek kan het CvB aan de slag. Er volgt een zorgvuldig zoekproces met als resultaat een jonge onderneming die bouwt aan een keten van hoogstaande tandartspraktijken. De praktijk wordt overgenomen en de tandarts blijft nog enkele jaren aan. Missie geslaagd!

Tandartspraktijk – verkoop

Scroll naar boven