Bedrijfswaarde verhogen

Hoe verhoogt u de verkoopopbrengst van uw bedrijf?

Een succesvolle verkoop begint met een goede voorbereiding. Breng vooraf altijd de verschillende overdracht-alternatieven in kaart en bepaal uw keuze. Laat de juridische en fiscale consequenties uitwerken en laat de huidige waarde van de onderneming doorrekenen. Mocht de berekende waarde niet datgene zijn wat u voor ogen hebt, dan zijn er diverse mogelijkheden om de waarde van uw onderneming te verhogen. Om dit succesvol te kunnen doen zal er een analyse gemaakt moeten worden die antwoord geeft op de volgende vragen:

  • Wat zijn de belangrijkste “waardestuwers” in uw onderneming?
  • Wat zijn de ondernemingsrisico’s en marktrisico’s (swot)?
  • Wat zijn de componenten die het werkkapitaal negatief beïnvloeden?
  • Wat zijn de bedrijfslasten waarop gestuurd kan worden?

Bedrijfswaarde creëren

Met het positief beïnvloeden van bovenstaande zaken wordt waarde gecreëerd. Bij een bedrijfsovername neemt een koper namelijk dezelfde factoren in overweging om zichzelf een oordeel te vormen over de wenselijkheid tot aankoop én de prijs van de aankoop. Van belang is om de verdiencapaciteit van uw onderneming te verbeteren maar daarbij de risico’s goed in te schatten en te neutraliseren. Kortom een heleboel knoppen waaraan gedraaid kan en moet worden. Dit proces kan kort maar ook lang duren en is echt noodzakelijk om uiteindelijk een goede prijs voor uw onderneming te krijgen. Want daar hebt u immers hard voor gewerkt.

Maak nu kennis met het CvB

Het Centrum voor Bedrijfsopvolging is een prominente speler op de Nederlandse markt als het om aankoop, verkoop en opvolging van bedrijven gaat. Ook als het een buitenlandse transactie betreft. Meer dan twintig adviseurs, allen zelf onder­nemer, hebben zich gespecialiseerd in de diverse aspecten van aan-, verkoop en overdracht van bedrijven. Zij spreken de taal van de ondernemer en zijn inzet­baar voor zowel het gehele overnameproces als voor specifieke vraagstukken, zoals financieringen. Een succesvolle aankoop van een bedrijf vereist deskundigheid, openheid en wederzijds vertrouwen. Dat begint met een goed en vrijblijvend gesprek.

In 7 stappen naar een effectieve verkoop
Download het handboek

Tijd voor bedrijfsoverdracht? U staat hier niet alleen voor. Graag nodigen wij u uit voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Of vul onderstaand formulier in en maak kennis met onze adviseurs.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Ondernemers doen graag zaken met ons omdat we...

Over kennis en kunde beschikken

Een totaal aanpak bieden

Ervaren en betrokken zijn

Transparant en open zijn

Een groot netwerk hebben

Maak kennis

Neem contact op met het CvB voor een vrijblijvende kennismaking. Bel of vul het contactformulier in.

Contactformulier

Ook interessant

Handige downloads

Krijg antwoord op al jouw vragen van ervaren overnameadviseurs.

Wat onze klanten zeggen

Groot bedrijf met meerdere merken beseft zich dat de som der delen minder waard is als het geheel, in verband met profiteren van elkaar sterkten en een aantal gecentraliseerde delen waar de onderliggende bedrijven mede van kunnen profiteren in hun markt. De DGA’s laten door het CvB een strategisch onderzoek verrichten wat hun toekomstige besturingsmodel zou moeten zijn. In het onderzoek is met meer dan tien bepalende managers middels interviews achterhaald wat de cultuur van de organisatie is en wat de toegevoegde waarde van eenieder is. Op basis van het strategisch advies wat door het CvB is uitgebracht hebben de DGA’s invulling kunnen geven aan hun wensen voor de toekomst met brede gedragenheid binnen de onderneming.

Handel – strategisch advies

Scroll naar boven