Aankoop door MBO- of MBI-kandidaten

Onze ervaren adviseurs begeleiden het gehele proces

Overdracht van uw onderneming aan een lid van het management, of aan het hele management? We spreken dan van een MBO (Management Buy Out). Maar het kan ook zijn dat er een overnamekandidaat van buiten komt (MBI, Management Buy In). Hij heeft nog geen bedrijf maar wil graag via een overnametraject ondernemer worden.

Zowel bij een MBO als een MBI nemen de kopers het bedrijf over, hetzij in één keer, hetzij in etappes. In beide gevallen speelt de emotie bij de verkoper een grote rol omdat hij niet alleen zijn bedrijf verkoopt, maar ook het nieuwe management ‘installeert’. Zeker bij een MBI-kandidaat zal het moeten gaan om de persoonlijke klik tussen verkoper en kandidaat. Anders komt het overnameproces niet eens op gang.

Management Buy-out

Bij een MBO kennen partijen elkaar. Het zijn immers managers die de ondernemer zelf heeft aangenomen. Zij kennen elkaars sterke punten, maar ook de aandachtspunten. Er zijn meestal twee moeilijke punten bij een MBO. Ten eerste: wie begint er over een MBO? Als het management te vroeg zijn vinger opsteekt, kan dit de relatie met de ondernemer zeer ernstig vertroebelen. Anderzijds zal de ondernemer vaak eerst aan andere mogelijkheden denken voor overdracht van zijn onderneming en vergeet daarbij zijn eigen management als kandidaat te zien. Een ander moeilijk punt bij een MBO is vaak de financiering. Het management heeft meestal weinig eigen middelen. Bovendien kent het management het bedrijf erg goed en zal met die kennis scherp willen onderhandelen over de koopprijs.

Management Buy In

Bij een MBI komt de koper/manager van buiten. Meestal heeft de MBI-kandidaat nog geen eigen bedrijf gehad. Hij zet dus twee stappen tegelijk: het worden van ondernemer en het kopen van een voor hem onbekend bedrijf. Het realiseren van een geslaagde MBI is dan ook niet eenvoudig. Als we als CvB de MBI-er begeleiden steken wij samen met de kandidaat veel energie in de voorfase. Is de kandidaat wel een (potentiële) ondernemer, welke branche/markt en welk bedrijf past bij hem, hoe groot moet de onderneming zijn en in welke (groei)fase moet het bedrijf verkeren? Dat zijn vragen die eerst beantwoord moeten worden alvorens het proces wordt voortgezet.

Zodra de antwoorden op deze vragen bekend zijn, kan er gezocht worden naar een passend bedrijf. Die zoektocht vindt vooral door de MBI-kandidaat zelf plaats, waarbij het CvB een belangrijke coachende rol vervult. Bij het selecteren van het juiste bedrijf blijkt hoe moeilijk het is om een goede MBI te verwezenlijken. Meestal past het gevonden/aangeboden bedrijf niet in alle opzichten bij de wensen van de kandidaat. Of het is te klein, te specialistisch, niet helemaal de ideale markt of branche, etc. En als het allemaal wel past, is het bedrijf vaak (te) duur, of lastig financierbaar.

Mocht het juiste bedrijf gevonden zijn, dan moet het nog klikken tussen de verkoper en de MBI-kandidaat. Die klik is voor ons als CvB erg belangrijk. Zonder klik komt er in de praktijk namelijk geen deal tot stand.

Het vorenstaande illustreert dat een MBI vaak lastig is. Veel managers hebben de wens om een eigen bedrijf te kopen. Slechts weinigen besteden voldoende tijd en energie aan zelfanalyse en de (lange) zoektocht naar het juiste bedrijf. Daar komt bij dat een MBI-kandidaat over te investeren eigen middelen dient te beschikken. Denk daarbij aan een bedrag van minimaal € 150.000,-. Anders loopt een mogelijke co-financiering door bijvoorbeeld een bank of investeerder ook vaak vast.

De 8 stappen voor een succesvolle overname
Download het stappenplan

Rol van CvB bij MBO of MBI

Alle CvB adviseurs zijn (voormalig) ondernemer en ervaren in de begeleiding van het totale proces en uiteindelijk in de financiering van een/de kandida(a)t(en). Wij besteden veel tijd aan de menselijke kant. Wanneer de kandidaten echt weten wat ze willen en waarom, helpen wij met het onderzoeken van mogelijkheden en het vinden van een onderneming. Voor de MBI-kandidaat treden wij daarbij op als facilitator en coach. Bij het zoeken/vinden van ‘zijn’ bedrijf zal hij moeten laten zien dat hij inderdaad de ondernemer is die dingen tot stand brengt. Het benaderen van de gevonden bedrijven en het onderhandelingsproces zal het CvB voor hem uitvoeren. Ook helpen wij bij de structurering van de deal en het vinden van de financiering. Daarbij is het onze ervaring dat als de voorbereiding goed is, de financiering ook lukt.

Maak nu kennis met het CvB

Het Centrum voor Bedrijfsopvolging is een prominente speler op de Nederlandse markt als het om aankoop, verkoop en opvolging van bedrijven gaat. Ook als het een buitenlandse transactie betreft. Meer dan twintig adviseurs, allen zelf onder­nemer, hebben zich gespecialiseerd in de diverse aspecten van aan-, verkoop en overdracht van bedrijven. Zij spreken de taal van de ondernemer en zijn inzet­baar voor zowel het gehele overnameproces als voor specifieke vraagstukken, zoals financieringen. Een succesvolle aankoop van een bedrijf vereist deskundigheid, openheid en wederzijds vertrouwen. Dat begint met een goed en vrijblijvend gesprek.

Tijd voor bedrijfsoverdracht? U staat hier niet alleen voor. Graag nodigen wij u uit voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Of vul onderstaand formulier in en maak kennis met onze adviseurs.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Ondernemers doen graag zaken met ons omdat we...

Over kennis en kunde beschikken

Een totaal aanpak bieden

Ervaren en betrokken zijn

Transparant en open zijn

Een groot netwerk hebben

Maak kennis

Neem contact op met het CvB voor een vrijblijvende kennismaking. Bel of vul het contactformulier in.

Contactformulier

Ook interessant

Handige downloads

Krijg antwoord op al jouw vragen van ervaren overnameadviseurs.

Wat onze klanten zeggen

Een typisch familie bedrijf: ouders willen het bedrijf overdragen aan een van de kinderen. Het CvB heeft middels een vooronderzoek gekeken hoe de ouders, de key-personen binnen het bedrijf, de beoogde overnemende zoon maar ook de kinderen hier tegenover staan. En vervolgens een advies gegeven hoe deze overdracht het beste zou kunnen geschieden en een stappenplan opgesteld.

Elektro installatiebedrijf – familie overdracht

Scroll naar boven