Plan van aanpak

Bedrijfsopvolging door familielid

Bij onze werkwijze onderscheiden we drie fasen:

1. Vooronderzoeksfase
2. Adviesfase
3. Uitvoeringsfase

Fase 1: Het vooronderzoek

In deze fase houden wij ons bezig met de onderneming, de ondernemer en de familie. Belangrijk is dat al deze partijen goed aan de orde komen. Niet alleen de ondernemer en de beoogde opvolger(s) worden geïnterviewd, maar ook de andere familieleden. Dit zorgt voor draagvlak voor uw keuzes. Want wij merken keer op keer dat dit voorkomt dat er achteraf scheve ogen ontstaan richting de uiteindelijke opvolger(s). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de toekomstverwachtingen van uw onderneming. De uiteindelijke verkoopprijs zal verantwoord betaald moeten kunnen worden. Aan de andere kant wilt u het bedrijf niet cadeau geven. Verder worden het bedrijf, de markt en de kwaliteiten van uw opvolger(s) doorgelicht, zodat een helder beeld van sterkten en zwakten ontstaat.

Fase 2: Advies

Aan de hand van de uitkomsten van het vooronderzoek wordt een gedegen rapport samengesteld met conclusies en een concreet advies. In dit advies wordt bepaald welke vervolgstappen er genomen dienen te worden. Dit wordt vastgelegd in een stappenplan. Fase 1 en 2 duren ongeveer vier tot zes weken en worden tegen een van te voren vastgesteld bedrag uitgevoerd.

Fase 3: Uitvoering

Uitgangspunt bij deze fase is dat de bedrijfsopvolging soepel verloopt. Erg belangrijk is om de continuïteit van de onderneming goed in de gaten te houden. Het gebeurt nogal eens dat er in deze fase meer aandacht is voor de bedrijfsopvolging dan voor de dagelijkse praktijk. Aandachtspunten tijdens deze fase zijn o.a.:

  • De waardebepaling
  • Onderhandeling en vaststellen van de overnamesom
  • Het businessplan voor de komende 3-5 jaren
  • Financiering van de bedrijfsopvolging (intern en extern)
  • Rol van de aankomende en vertrekkende ondernemer(s)
  • Ontwikkeling en coaching van de aankomende ondernemer(s)
  • Opstellen familieconvenant
  • Fiscaliteit en erfrecht

De adviseurs van het CvB treden in deze fase op als bewakers van het proces. Wij zorgen ervoor dat de juiste stap op het juiste moment wordt gezet. Daarnaast coördineren we de verschillende specialisten (waaronder uw accountant) die binnen de stappen een rol spelen. In alle gevallen is het CvB de procesbegeleider die uw verhaal goed kent en waar u voor al uw vragen terecht kunt. Dit zorgt voor rust en maakt dat u zich kunt blijven concentreren op de bedrijfsvoering van uw onderneming. De kosten worden vooraf besproken en vastgelegd, zodat de rolverdeling en de verantwoordelijkheden helder zijn en u inzicht, overzicht en controle houdt.

Tijd voor bedrijfsoverdracht? U staat hier niet alleen voor. Graag nodigen wij u uit voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Of vul onderstaand formulier in en maak kennis met onze adviseurs.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Ondernemers doen graag zaken met ons omdat we...

Over kennis en kunde beschikken

Een totaal aanpak bieden

Ervaren en betrokken zijn

Transparant en open zijn

Een groot netwerk hebben

Maak kennis

Neem contact op met het CvB voor een vrijblijvende kennismaking. Bel of vul het contactformulier in.

Contactformulier

Ook interessant

Handige downloads

Krijg antwoord op al jouw vragen van ervaren overnameadviseurs.

Wat onze klanten zeggen

Het CvB heeft een adviesorganisatie met meerdere partners en aandeelhouders geholpen bij hun probleem tot ontvlechting. Meerdere aandeelhouders wilden uitstappen. Waardebepaling, structuur en financieringsopzet heeft het CvB gemaakt.

Adviesorganisatie – strategisch advies

Scroll naar boven