De kunst van bedrijfswaardering

“Wat is mijn bedrijf waard?” Een vraag die vele ondernemers bezighoudt, of het nu gaat om toekomstige planning, oplossing van geschillen, of eenvoudige nieuwsgierigheid. Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is cruciaal, maar complex, gezien de vele variabelen die meespelen. Dit blog duikt dieper in de materie van bedrijfswaardering, belicht verschillende methoden en de factoren die de waarde beïnvloeden.

Het belang van waarderen
Bij de overdracht van een familiebedrijf speelt waardering een cruciale rol. Het zorgt ervoor dat de overdracht eerlijk verloopt, niet alleen voor de overnemende partij maar ook voor andere belanghebbenden, zoals niet-overnemende familieleden. Een objectieve en professioneel uitgevoerde waardering voorkomt conflicten en zorgt ervoor dat de belastingdienst de transactie niet als een schenking of verkapt loon ziet. Dit is van vitaal belang om zowel familierelaties in stand te houden als aan fiscale verplichtingen te voldoen. Deze noodzaak tot een nauwkeurige waardering strekt zich echter verder uit dan alleen familieoverdrachten. Bij andere vormen van bedrijfsoverdracht, zoals een ‘buy & build strategie’, waarbij bedrijven worden overgenomen om synergiën te creëren en groei te versnellen, is een accurate waardering essentieel voor het bepalen van de juiste investering en het minimaliseren van risico’s. Evenzo, bij overnames door een Management Buy-In (MBI) kandidaat, of door een strategische koper of investeerder, speelt waardering een sleutelrol. Het zorgt voor transparantie en fair value, essentieel voor het slagen van de overname en het waarborgen van de voortzetting van het bedrijf onder nieuwe leiding. In deze contexten dient waardering als fundament voor onderhandelingen, financieringsarrangementen en de uiteindelijke besluitvorming, waarbij het belang van alle partijen wordt behartigd en de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd.

Waarderingsmethoden

  1. Discounted Cash Flow (DCF): Deze methode projecteert de toekomstige kasstromen van het bedrijf en verdisconteert deze naar de huidige waarde. Het is bijzonder nuttig voor bedrijven met voorspelbare en stabiele kasstromen, omdat het een gedetailleerde kijk biedt op de intrinsieke waarde van een onderneming.
  2. EBITDA-Multiple: Een andere populaire methode is het gebruik van een multiple van EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization). Deze benadering baseert zich op vergelijkbare transacties binnen dezelfde sector en past een veelvoud toe dat reflecteert wat kopers bereid zijn te betalen ten opzichte van de bedrijfsinkomsten.
  3. Intrinsieke Waarde: Dit is een benadering waarbij de werkelijke waarde van een bedrijf wordt bepaald, onafhankelijk van de marktprijs. Het houdt rekening met alle onderliggende activa en toekomstige inkomstenpotentieel, aangepast voor risico’s en tijd.

Verschillen tussen de Methoden
De DCF-methode richt zich op de toekomstige kasstromen en is ideaal voor bedrijven met duidelijke financiële projecties. De EBITDA-Multiple methode leunt op sectorgemiddelden en is daarmee geschikt voor snel vergelijkbare analyses. De intrinsieke waarde biedt een diepgaande blik op het bedrijf zelf, los van externe marktinvloeden.

Factoren die de waarde beïnvloeden

  1. Afhankelijkheid van de Eigenaar: Bedrijven sterk afhankelijk van de eigenaar voor dagelijkse operaties of klantenrelaties kunnen een lagere waardering zien, vanwege het risico dat de onderneming minder presteert bij overdracht.
  2. Klantenconcentratie: Een hoge afhankelijkheid van een beperkt aantal klanten verhoogt het risico en kan de waardering drukken.
  3. Leveranciers- en Werknemersafhankelijkheid: Sterke afhankelijkheid van specifieke leveranciers of sleutelmedewerkers kan als een risico worden gezien.
  4. Marktgroei en Concurrentiepositie: De potentie voor marktgroei en een sterke positie ten opzichte van concurrenten verhogen de waarde.
  5. Regelgeving en Economische Factoren: Veranderingen in regelgeving en macro-economische omstandigheden kunnen ook een significante impact hebben.

Waardering versus Verkoopprijs
Het is essentieel te begrijpen dat de waardering van een bedrijf niet per se de verkoopprijs dicteert. De waardering biedt een basis, maar marktdynamiek, onderhandelingen, en persoonlijke omstandigheden van koper en verkoper spelen een cruciale rol in de uiteindelijke overeenkomst.

Conclusie
Bedrijfswaardering is een kunst en wetenschap, waarbij elke methode en factor zijn plaats heeft in het bepalen van de werkelijke waarde van een onderneming. Door deze complexiteiten te navigeren met een gedegen begrip van de methoden en invloeden, kunnen ondernemers en adviseurs een realistische waardering vaststellen die de basis vormt voor toekomstige groei en succesvolle transacties.

 

 

Delen:

Blogberichten

Laatste nieuws

Ondernemers doen graag zaken met ons omdat we...

Over kennis en kunde beschikken

Een totaal aanpak bieden

Ervaren en betrokken zijn

Transparant en open zijn

Een groot netwerk hebben

Maak kennis

Neem contact op met het CvB voor een vrijblijvende kennismaking. Bel of vul het contactformulier in.

Contactformulier

Ook interessant

Handige downloads

Krijg antwoord op al jouw vragen van ervaren overnameadviseurs.

Wat onze klanten zeggen

Ondernemer zoekt vanuit een totaalconcept administratiekantoren ter overname om zijn beoogde groeistrategie in de MKB-markt te kunnen realiseren. Na het opstellen van een zoekprofiel door het CvB wordt met verschillende partijen contact gelegd en volgt een analyse en boekenonderzoek. Vervolgens konden diverse overnames succesvol gerealiseerd worden en volgde integratie binnen het totaalconcept.

Administratiekantoor – aankoop

Scroll naar boven

Het Familiebedrijven
Handboek

Zo geeft u uw bedrijf door aan de volgende generatie. Download het handboek.